Maja Sušin Donevski

Maja Sušin Donevski

Maja Sušin Donevski

magistrica kineziologije

Za poklic kineziologa se je odločila zaradi navdušenosti nad gibanjem. Že od otroštva je bila vpeta v različne športe, kasneje pa  se je odločila za treniranje badmintona na vrhunskem nivoju. Zato je bil študij kineziologije zanjo logična izbira.  V študijskem letu 2013/14 je z diplomskim delom »Telesna pripravljenost zaposlenih v Centru za socialno delo Gornja Radgona  in priporočila za vadbo« zaključila 1. stopnjo bolonjskega študija Kineziologije in se vpisala na magisterski študij. Z zaključnim  delom »Testiranje telesne pripravljenosti starostnikov v domovih starejših občanov v ljubljanski regiji« je pridobila naziv magistrica  Kineziologije (november, 2017).

Med študijem je želela svoje znanje razširiti še iz drugega zornega kota, zato je bila v letu 2016 na študijski izmenjavi Erasmus in na  Fakulteti za kineziologijo Zagreb (Kineziološki fakultet Zagreb).

Njeno delo vključuje vodenje različnih skupinskih vadb za otroke, odrasle in starostnike. Izvaja tudi osebna trenerstva, vse bolj pa  se posveč individualnim gibalnim terapijam pri poškodbah gibal in bolečinah v hrbtenici. Pri tem ji je v pomoč tudi izvajanje masaž  in aplikacija kinezioloških trakov.

"Veseli me, da lahko s pridobljenim znanjem pomagam posameznikom in  jim tako omogočim bolj zdravo in kakovostno življenje."

Poleg osnovne izobrazbe je pridobila potrdila o usposobljenosti  za strokovno delo v športu:

  • inštruktor aerobike 2. stopnje,
  • certifikat za organizacijo in izvedbo funkcijske vadbe-zdrave vadbe ABC,
  • kondicijski trener 2. stopnje, trener mladih za odbojko 1. stopnje,
  • vaditelj športne rekreacije 2. stopnje, vaditelj badmintona 1. stopnje,
  • vaditelj fitnesa 1. Stopnje,
  • certifikat za vodenje Spiralne stabilizacije in mobilizacije hrbtenice - SMS,
  • opravljen tečaj kineziotapinga NITA,

Sama zase pravi, da je po naravi komunikativna, optimistična, zanesljiva, organizirana,  vsako delo poskuša opravljati profesionalno, kvalitetno in zavzeto. V času študija je skušala  biti čimbolj ambiciozna in samoiniciativna, zato si je izkušnje poleg obvezne pedagoške  prakse nabirala v sodelovanju z različnimi športnimi društvi in na različnih projektih.